Aktualności

Koalicja rozpoczęła pracę

29 listopada w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, odbyło się pierwsze spotkanie koalicji na rzecz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni.

koalicja 

W spotkaniu, uczestniczyło ponad 50 osób z różnych środowisk i instytucji działających na terenie Gdyni - Urzędu Miasta Gdyni - Wydziału Edukacji, Wydziału Spraw Obywatelskich, Powiatowego Urzędu Pracy, Aresztu Śledczego w Wejherowie,  Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji w Gdyni – Wydziału Prewencji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej, Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Klubu Abstynenta „Krokus”, Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD, Zespołu Placówek Specjalistycznych, Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni”, Placówek Wsparcia Dziennego, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień; Poradni Pedagogiczno-Psychologicznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Miasta, Gdyńskiego Centrum Sportu.

koalicja 1

koalicja 2

Spotkaniu, którego głównym celem było podsumowanie zrealizowanych zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku i planowanie programowych działań na rok 2017, przewodniczył Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

koalicja 3

Swoje bieżące zadania omówili również przedstawiciele Zespołu Placówek Specjalistycznych, Fundacji Zmian Społecznych „Kreatywni” oraz Gdyńskiego Centrum Diagnozy i Terapii FASD. W ramach koalicji wyłoniono także grupy zadaniowe. Kolejne wspólne spotkanie zaplanowano w kwietniu przyszłego roku.

koalicja 4

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za kreatywność i zaangażowanie w realizację zadania ważnego dla całej społeczności Gdyni.