Aktualności

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik w Zespole ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

                                                                                        Gdynia, dnia 05.12.2016r.

 

 

 
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko:
Kierownik w Zespole ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko kierownika w Zespole ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
                         
Wyniki naboru:
Aleksandra Rusak -  zamieszkała w Gdyni
 
Uzasadnienie:
Kandydatka spełnia wymogi formalne ogłoszone w procedurze naboru, posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności konieczne do wykonywania zadań na obejmowanym stanowisku.