Aktualności

„Przemoc w rodzinie – okiem sprawcy”

9 grudnia 2016r.w sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów, odbyła się konferencja pt. „Przemoc w rodzinie – okiem sprawcy”, która jednocześnie była zwieńczeniem tegorocznej edycji kampanii społecznej „Biała Wstążka” w Gdyni.

kbw1 

W Gdyni kampania „Biała Wstążka” odbywała się już po raz ósmy. Co roku chętnie włącza się w nią młodzież z gdyńskich szkół (szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja), nauczyciele, studenci i wykładowcy uczelni, samorządowcy, sportowcy, artyści, instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne.

kbw2

Do tej pory rozdano już kilkanaście tysięcy białych wstążeczek – symboli kampanii, ulotek i plakatów informujących zarówno o ideach kampanii, jak i o tym gdzie osoby doznające przemocy mogą znaleźć pomoc.

kbw3

Wolontariusze byli obecni od 25 listopada w różnych miejscach w Gdyni i promowali idee kampanii, rozdawali ulotki i przypinali białe wstążeczki (m.in. w budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, na eventach i wydarzeniach sportowych). Odbyły się warsztaty psychologiczne dla uczniów oraz różnego rodzaju konkursy. Funkcjonuje także strona dedykowana kampanii www.bialawstazkagdynia.pl

kbw4

Zaprezentowano filmy nakręcone przez młodzież z gdyńskich szkół, nagrodzone na konkursie filmowym zorganizowanym w ramach „Białej Wstążki”

kbw9

Wręczono również statuetki Ambasadorów Kampanii „Biała Wstążka” w Gdyni za 2016 rok. Tegorocznymi laureatami zostali: Jarosław Fikus, Janusz Bieliński, Grzegorz Boyke, Michał Rusak, Dariusz Hinc, Tomasz Bułakowski, Rafał Grabiński, Mariusz Kołodziejski z gdyńskiej policji oraz Tomasz Brzeski, Robert Cyman, Tomasz Wroński, Adam Miller z gdyńskiego MOPS.

kbw10

W tym roku organizatorami kampanii byli MOPS w Gdyni i młodzież z V Liceum Ogólnokształcącego. Kampania odbywa się pod patronatem Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

kbw5

kbw6

kbw8

Podczas konferencji podsumowano także rok pracy gdyńskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, publiczność wysłuchała również wykładu dotyczącego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy (M. Wilk) oraz wykładu na temat jak pracuje się ze sprawcami przemocy przed wyjściem na wolność w zakładach karnych i aresztach śledczych (ppłk. M. Uchman) Odbył się także panel dyskusyjny z udziałem specjalistów: terapeutów, psychologów, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji i służby więziennej.

kbw7

Organizatorzy serdecznie dziękują za oprawę artystyczną konferencji, którą zapewnili uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego.