Aktualności

Realizacja programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2017r

REALIZACJA PROGRAMU WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III W 2017 ROKU

 

Samorząd Powiatu Miasta Gdyni ogłasza nabór wniosków do „Programu wyrównywanie różnic między regionami III”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w terminie od 23 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

 

O dofinansowanie można się ubiegać w następujących obszarach wsparcia:

1. obszar B – likwidacja barier w urzędach*, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

*Dot. urzędów, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego

2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3. obszar D – likwidacja barier transportowych;

4. obszar E* – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

*Realizatorem programu E jest Oddział terenowy PFRON

5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez Powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F, G można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni,
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, pok. 39 A.

Więcej informacji: Inspektor ds. osób niepełnosprawnych Natalia Niemkiewicz-Ławicka, tel. (58) 625-93-66,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Procedury „Programu wyrównywania różnic między regionami III” znajdują się pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/download/1/6314/Procedura.doc

 

Jednostki zainteresowane programem prosimy o dokładne zapoznanie się z Zasadami dot. wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G :

http://www.pfron.org.pl/download/1/6321/Zalnr1doprocedur.doc

Prosimy również o zapoznanie się z wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami!

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON ramach obszarów B, C, D, F i G można pobrać pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/download/1/6335/Zalnr5doprocedur.doc

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON ramach obszaru E można pobrać pod adresem:

http://www.pfron.org.pl/download/1/6336/Zalnr6doprocedur.doc