Przejdź do treści

OK, rozumiem.Ta strona korzysta z plików cookie. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2
tel/fax: 058 782 01 20, 058 625 93 30, 058 625 93 37
e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
  Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności - Unia Europejska, europejski fundusz społeczny  
 
Start arrow Orzekanie o niepełnospraw.
 
     

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

PDF Drukuj E-mail

ul. Grabowo 2 ,
Gdynia, tel.: 0 58 782 01 28
e-mail:


godziny przyjmowania interesantów:

pon. śr. czw. pt.: 08:00 - 14:30      

wt.: 09:30- 17:00

Powiatowy Zespól ds Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:

 

Od 01 lipca 2014 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje karty parkingowe - 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH” -  więcej…

 

Warunkiem ubiegania sie o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jest złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosek o wydanie orzeczenia (dokładnie i czytelnie wypełniony, z podpisem osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego)
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego (zaświadczenie jest ważne 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza do dnia złożenia w siedzibie Zespołu)
  3. dokumentacja medyczna tzn. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, badania diagnostyczne, opinie lekarskie, opisy rtg i inne posiadane dokumenty medyczne (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)
  4. orzeczenia innych organów orzeczniczych (ZUS, MON, KRUS, WKL)

W sprawie kontynuacji orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Zespół ds Orzekania o NIepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Warunkiem uzyskania takiej legitymacji jest złożenie następujących dokumentów:

  1. wniosek o wydanie legitymacji - druki do pobrania
  2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  3. jedno aktualne zdjęcie (dla osób powyżej 16 roku życia)
  4. dowód osobisty osoby zainteresowanej do wglądu

AKTY PRAWNE regulujące działalność Zespołu ds Orzekania o NIepełnosprawności:

     
   
 
© 2008 MOPS Gdynia